​T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIM İLANI

GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIM İLANI

İlimiz genelinde 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı döneminde kadrolu öğreticilerle ihtiyacın karşılanamdığı Kur'an kursları ile açılacak (D) grubu Kur an kurslarında ilçeler bazında Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili mevzuatı hükümleri doğrultusunda İlimiz Müftülüğünce yapılacak mülakat sınavı neticesinde ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere  Geçici Kur2an Kursu Öğreticisi alınacaktır

A-SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşımak

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendindeki belirtilen  ortak Nitelik şartını taşımak.

3-İmam-Hatip Lisesi mezubu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak.

4-Kur'an kursu öğreticili yapmaya mani engeli olmamak

5-2016 yılı KPSS (DHBT) Sınavından 60 ve üzeri puan almış olmak.

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe (İlçe Müftülüklerinden temin edilecek)

2-T.C kimlik numaralı nüfuz cüzdanı fotokopisi

3-Öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi

4-2016 yılı KPSS (DHBT) sınav sonuç belgesi

5- Hafız oldupunu beyan edenler için Hafızlık belgesi

6- Adayın sabıka kaydı. Askerlik durumu (erkek adaylar için) ve başvuru yapılan ünvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin beyan

C- BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR

1- İstekliler 05/09/2017 (Saat 08:00) - 15/09/2017 (saat 16.00) tarihleri arasında istenileen belgerle birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir ilçe Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2- Belgeleri eksik olanların müracatları kabul edilmeyecektir.

3- Mülakat sınavının yapılacağı yerler ile sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra 18/09/2017 pazartesi günü İlimiz Müftülüğünün web sitesinden ilan edilecektir.

4- Mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şarttır.

İHTİYAÇ SAYISI

TARSUS'ta 4-6 Yaş grubu öğreticisi için 20 Kişi, Byan Geçici Öğretici için 50 kişi, Erkek Geçici Öğretci için 20 kişi, toplam 90 öğretici alınacaktır.