02.07.2018

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN
 BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
 SÜRESİ  (EN GEÇ)
1 Dini Soruların Cevaplandırılması Sözlü yazılı ve elektronik olarak anında yapılmaktadır Sözlü anında diğerleri 7 gün içerisinde
2 İhtida İşlemleri Dilekçe, Dört adet fotoğraf, Yabancı uyruklu ise pasaport örneği 1 Saat
3 Cami Yönetimlerinin
 Devir alınması
Dilekçe 3 gün
4 Aile İrşat Rehberlik Bürosu Sözlü yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Telefonla sorulanlar ile yüzyüze görüşme talepleri anında karşılanır. Yazılı talepler 5 gün içinde cevaplandırılır. 
5 Resmi Nikah İşlemleri 1- Evlenme Ehliyet Belgesi
2- Kan testi
3- Resimli  sağlık raporu
4- 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
5- 4 adet fotoğraf
1 Hafta
6 Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi Vekalet Yoluyla Kurban Kestirmek isteyen
vatandaşlarımız,
 Başkanlığımızca belirlenen ücreti banka hesabına yatırıp dekontunu
 Müftülüklere ulaştırarak kurbanlarını kestirebileceklerdir.
30 Dakika
7 Cami dersleri Dilekçe Haftada  3 gün,
 günde 2 saat
8 Tarihi camilerde film,
 fotoğraf çekim izni
Dilekçe 5 gün
9 Ulusal TV.lerin tarihi camilerde
 Mevlit programlarını çekim izni
Dilekçe 15 gün
10 Güneşin Doğuşu ve Batışı Vakti
 Öğrenme Talepleri
Dilekçe 7 gün
11 Cezaevi Din Hizmetleri  Cumhuriyet Başsavcılığının Talebi Mülki İdare Amirinin Oluru ile Görevlendirme ( Bu hizmet Cezaevi Vaizleri tarafından yürütülmektedir.) 7 Gün
12 SHÇK Bağlı Kuruluşlarda Din Hizmetleri İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü  ile mutabakat,  Mülkü Amirin oluru ile görevlendirme 7 Gün
13 Kur'an Kursu Açılışı 1- Kurs binasına ait tahsis belgesi,
2-Bina tanıtma formu
3-Milli eğitim Müdürlüğü raporu,
4-Sağlık Müdürlüğü raporu.
1 ay
14 Hafızlık tespit sınavları (Yılda bir defa)  bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır a)  Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi
b) 3 adet fotoğraf
1 hafta
15 Hac Ön Kayıt İşlemleri 1- Form Dilekçe
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu
30 Dakika
16 Hac Kesin Kayıt İşlemleri 1- Form Dilekçe
2- Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının yatırıldığına dair para dekontu
3- 4x6 ebadında arka fon rengi beyazolan 3 adet vesikalık fotoğraf
4- Pasaport
30 Dakika
17 Umre Kayıt İşlemleri 1- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az 1 yıl olan pasaport

2- Umre ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu
3- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için noterden alınacak muvafakatname ve taahhütname

4- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek olanlardan vukuatlı nüfus kayıt örneği veya evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise muvafakatname ve vukuatlı nüfus kayıt örneği.
30 Dakika
18 Açıktan Atama a- T.C. Kimlik numara beyanı

b) Diplomo veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca  onaylanmış sureti

c-KPSS sonuç belgesihnin aslı veya kurumca tasdikli sureti

d-Başkanlıkça verilmiş olan Hafızlık Belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti

e- Sabıka kaydı  olmadığına dair yazılı beyanı.

f- Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığına dair yazılı beyanı

g- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadğına dair yazılı beyanı

h- Stajyer Vaizlik, stajyer Kur'an kursu Öğreticiliği, İmam hatiplik ve Müezzin kayyımlık Yeterlik belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti,
ı- Son bir yıl içiçerisinde çekilmiş altı adet vessikalık fotoğraf,
Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık, Müftülük veya Eğitim Merkezi  Müdürlüklerince tasdik edilebilir.
Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesiyle birlikte diplomalarının tasdikli örnekleri,
3 ay
19 Güvenlik Soruşturması ve
 Arşiv Araştırması 
1-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
2- Fotoğraf
1 Ay

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen  hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat yeri: İl Müftülükleri İkinci  Müracaat yeri: Valilik
İsim: Dr. Şaban KONDİ Abdulhamit ERGUVAN
Unvan: İl Müftüsü Vali Yardımcısı
Adres: İl Müftülüğü Mersin Valiliği
Tel 0 324 238 23 52 0 324 238 25 54 
Faks: 0 324 238 23 54 0 324 238 81 12
E-posta: mersin@diyanet.gov.tr yazıisleri@mersin.gov.tr