15.12.2022

ŞEYTANA LANET OKUMAK ONU BÜYÜTÜR BESMELE İSE ŞEYTANI KÜÇÜLTÜR

Besmele, ekmeğimizin bereketiydi,

İki dünyada Aziz Ümmet Muhammed ümmetiydi”(Arif Nihat Asya)

İlk ayet “oku” der ama yaratan Rabbinin adıyla yani besmele ile oku der.

Müslümanın okumasına, yemesine, içmesine, yazmasına başlarken, evine iş yerine girerken, arabaya binerken, çalışmaya başlarken, abdest alırken, namaz kılarken, Kur’an okurken, hayvan keserken, avcılık yaparken besmele çekmesi Rabbine karşı bir nezaket ve bir edeptir.

“Nuh dedi ki: ”Gemiye binin! Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah’ın izniyledir.”

“Muhakkak ki mektup Süleyman’dandır. Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla başlamaktadır.”

Her medeniyetin, her sistemin bir işe başlama yöntemi vardır. Sihirbazlar:”Bi izzeti Firavun”(Firavun ’un İzzeti için) diyerek Hz. Musa karşısında asalarını bıraktılar.

Müşrikler Lat, Menat, Uzza, Hubel adıyla diye yemin ederek işe başlarlardı.

“Sizden biriniz eşine yaklaşmak istediğinde :”Bismillah! Ey Allah’ım! Ey Allah’ım bizi şeytandan, şeytanı da bize İhsan ettiğin çocuktan uzak kıl!” der ve eğer bu yakınlıktan onlara bir çocuk bahşedilirse o çocuğa şeytan ebedi olarak zarar veremez.” (İbni Mac’e, Nikâh,16)

"Cimada Besmele söyle. Cünüplükten temizleninceye kadar sana sevap yazılır. Bu cimada çocuğun olursa sana, bu çocuğun nefesleri sayısınca ve onun neslinin nefesleri sayısınca sevap yazılır." buyurdu. (bk. Buhârî, Bed'ul-halk 11; Müslim, Nikâh, 18)

Bir gün, Allah Resûlü (s.a.v.) devesinin terkisine birisini bindirmiş vaziyette gidiyordu. Derken hayvanın ayağı takıldı. Bu sahabî “hay aksi şeytan!” dedi. Peygamberimiz ona şöyle buyurdu: “Hay aksi şeytan deme! Bunu söylediğinde şeytan büyür, büyür ev kadar olur ve der ki: Benim gücümü anladı. Sen başına bir şey geldiğinde bismillah de. O zaman şeytan küçülür, küçülür, sinek kadar olur.” (Ebu Davud, 4982)

Şeytana lanet okumak onu şımartır ve büyütür. Onu küçültmenin yolu besmeledir. Şeytana lanet okumak değil şeytandan Allah’a sığınmak gerekiyor. Besmele Allah’a sığınmaktır.

Besmele ile başlamayan her iş bereketsizdir. Şeytan besmele çekilmeyen yemeği benimseyerek kendi hakkı sayar.

Süleyman Çelebi hazretleri,

“Her nefeste Allah adın de müdâm

Allah adıyla olur her iş temam” demekte.

 

Aydın YIĞMAN

Mersin İl Müftüsü