02.01.2023

Allah bizim günah işlememize izin verip bizi cezalandırmak mı istiyor?

Allah kullarına karşı şefkatli ve merhametlidir.

Allah’ın rahmetinin yanında gazabı da vardır. Allah, günahın çirkin bir davranış olduğunu bildirerek gazabının günah işleyenlere olduğunu bildirmiştir.

Devlet, vatandaşlarının konforlu yolculuk yapması için otobanlar yapar. Bu geniş ve lüks yollarda hızlı araba kullanarak kaza yapan ve ölen birisinin yakınları devleti suçlayabilirler mi? Yine devlet aynı şekilde vatandaşlarının zarar görmemesi için de kurallar koyarak hız limitleri belirler. Bu limitleri aşarak ölen ya da ceza yiyen birisi devleti suçlayabilir mi?

Allah da kullarına akıl ve özgür irade vermiş, kullarının günah işlememesi için de uyarıcı peygamberler göndermiştir. Tabiata koyduğu birtakım uyarıcılarla da insanın akıl ve iradesini sürekli canlı tutmak istemiştir. Tıpkı devletin koymuş olduğu yollardaki ikazlar,uyarılar gibi. İnsanlar bu uyarıları dikkate almayıp kendi kafalarına göre hareket ederlerse yaptırımla karşılaşmaları kaçınılmazdır. Devletin yanlış yapana ceza vermesi, ceza vermek için değil ceza yiyeni ve başkalarını korumak, bir daha yapmamasını sağlamak, aynı zamanda da iyi ve kötüyü birbirinden ayırmak içindir. Ayrıca yapılan yanlışa ceza uygulanmaz ise daha büyük sıkıntılara sebebiyet verilebilir.Devlet uygulamış olduğu ceza ile vatandaşları arasında adaleti sağlamış olur. Yüce Allah da adaleti sağlamak İçin işlenen günahlara ceza uygulayacaktır ki hırsız, arsız, namuslu, namussuz, zalim ve mazlum ortaya çıksın ve mazlumların da ahı yerde kalmasın.

İşin bir başka boyutu ise, işlenen suç bize yönelik olsa ve canımız yansa bu sefer “adalet nerede” diye isyan etmeyecek miyiz? Hırsızlığa maruz kaldığımızda “ne olacak canım giden mal olsun, hırsızın canı sağ olsun” diyebilir miyiz? Tam tersi hırsızın her türlü cezayı almasını isteriz.

“Allah, halkı iyilik ve güzellik peşinde olan bir beldeyi haksız yere asla helâk etmez.” (Hud,117)

“Ancak akıl ve iradelerini yanlış kullanıp yoldan sapanlar İçin “yemin olsun ki cehennemi insanlar ve cinlerle dolduracağım” şeklindeki Allah’ın hükmü kesinleşmiştir." (Hud,119)

Allah, bizlere akıl ve irade vermiş, şartları hazırlamış, kuralları koymuş, bildirmiş, uyarıcılar göndermiştir. Özgür bireyler olarak işlemiş olduğumuz günahlara rağmen hiçbir yaptırım olmasın demek akıl ve mantıkla bağdaşmaz. Bu, merhamet olsun ama adalet olmasın demektir.

 

Aydın YIĞMAN 

Mersin Müftüsü