26.01.2023

RAĞBETİ BÜYÜK OLANIN DEĞERİ YÜCE OLUR

26 Ocak Perşembe akşamı, yani bu gece, Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regâib Kandilidir.

Regaip; rağbetin sadece Allah’a olacağı gecedir. Regaip gecesi ile rağbetimizi, ilgi ve alakamızı rabbimize yöneltiyoruz. Geçen seneki üç aylarda kazandığımız güzellikleri, iyilikleri belki muhafaza edemedik. Rağbetimiz, ilgimiz, alakamız, isteklerimiz rahmani olandan şeytanı olana kaymış olabilir. Dünyaya tapmış, nefsimize ve şehvetimize kul, köle olmuş olabiliriz. Nefsi emmaremiz bizi kötülüklere sevk etmiş olabilir. Mal, mülk, evlat, eş sevgisi bizi rabbimizin emirlerini yerine getirmekten alıkoymuş olabilir.

Geçen seneki üç aylarda kazandıklarımızı belki muhafaza edemedik. İşte rabbimiz İnşirah Suresi son ayette bize “  Rağbetini sadece rabbine yönelt” buyurmaktadır. Onun için rağbetimiz, yönelişimiz O’na olacak. Bu üç aylarda güzel hasletlerimizi çoğaltacağız. Rabbimizin hoşnutluğunu elde edeceğiz. Cenab-ı Hak’ka sonsuz hamdü senalar olsun ki bizi bu üç aylara da eriştirdi. Geçen sene bu zamanlar yaşayıp da bu seneki üç aylara erişemeyen nice kardeşlerimiz oldu. Bizler Allah’tan geldik, istesek de istemesek de O’na döneceğiz. Allah’a dönerken vazifemizi yapmış bir şekilde alnımız ak, yüzümüz ak olarak O’na dönebilecek miyiz?

Bu âleme geliş gayesinin farkında olmadan, iğrenç ve boş bir hayat yaşayıp mahcup, yüzü simsiyah bir şekilde Allah’a dönmek ne kötüdür! Bir insan, eksik ve yanlış iş yapmamışsa, suç işlememişse, harama, hileye bulaşmamışsa bu dünya hayatında bile ‘benim alnım ak’ der, suçsuz olduğunu anlatmaya çalışır. Kıyamet gününde bazı insanların yüzü ak, bazı insanların yüzü siyah olacaktır. Bu dünyaya geliş gayemizden uzak; şuursuzca, rabbini unutarak bir hayat yaşayanların yüzü siyah olacak. Böyle bir akıbetten rabbimize sığınırız. Böyle bir neticeye uğramamak için bu üç aylardan başlamak üzere Kur’an-ı Kerim hakkındaki malumatımızı artıralım.

Herkesin bir gündemi var. Herkesin hayata bakış açısı farklı. Ama her Müslüman’ın gündemi Kur’an-ı Kerim olmalıdır. Kur’an-ı Kerim ölülerin değil dirilerin kitabıdır. Allah’ım bizi düzgün istifadeye nail eylesin.

Regaib kandilinin hayatımıza rahmet ve bereket getirmesini, Müslümanlık bilincimizin ve şuurumuzun dirilişine vesile olmasını dilerim.

Aydın YIĞMAN

Mersin Müftüsü