17.02.2023

MİRAÇ KANDİLİ

Miraç, Hz. Peygamberin hayatında dönüm noktalarından bir zaman diliminde tekabül eder. Hatırlayacak olursak sevgili peygamberimiz çok büyük badireler atlatmıştı. Çektiği sıkıntılar, meşakkatler, eziyetler normal bir insanın kaldırabileceği nitelikte değildi. Hz. Peygamber’e (a.s.) iman edip etrafında toplanan ashabının büyük bir kısmı, kendi vatanlarını terk edip Habeşistan’a hicret etti.

Hz. Peygamber (a.s.) Mekke’de kalan Müslümanlar, üç yıl kadar süren, şiddetli bir sosyo-ekonomik boykota uğradılar. Kuşatma altında tutulup dünyadan ve hayattan tecrit edildiler. Hz. Peygamber ve ashabı müşriklerin eza ve işkencelerinden çok bunalmışlardı. Müşrikler Müslümanlarla her türlü ilişkilerini dondurmuşlardı. Müslümanlara her alanda boykot uyguluyorlardı. Kâbe duvarına boykot kararlarını içeren “ahidname” asma işini Mansur b. İkrime bizzat kendi elleriyle yerine getirmişti. Hz. Peygamberin bedduası neticesinde eli kurumuştu. Müslümanlar öylesine canlarından bezmişlerdi ki efendimizin mübarek dudaklarından şu sözler dökülmüştü; "Ya Rabbi! Hz. Yusuf'un kavmine verdiğin gibi benim kavmime de yedi yıl kıtlık ver."

Bu boykot yıllarında efendimizin en büyük destekçisi ve yardımcısı muhterem annemiz Hz. Hatice'yi ve amcası Ebu Talib'i kaybetmesi O'nu çok derinden etkilemiş ve üzüntüsü de kat kat artmıştı. Hz. Peygamber’in (a.s.) Tâif’te himaye araması da sonuçsuz kalmıştı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen O, insanları hiçbir menfaat gözetmeksizin tevhide çağırmaya, sarsılmaz bir kararlılıkla devam etti.

Cenab-ı Hak, bütün bu sıkıntıların akabinde, Hz. Peygamberin bittim dediği noktada, sıkıntıdan sonra rahatlık olsun, habibinin yüzü gülsün diye "Gel Habibim sana âşık olmuşam" diyerek Resulünü katına yükseltti. Araplar beklenmedik bir olayla karşılaştıklarında 'suphanellah' diyorlardı. Biz de olağandışı bir durumla karşı karşıya kaldığımızda 'fesübhanellah' deriz. İsra süresinde Rabbimiz 'sübhane' ifadesi ile sureye giriş yapıyor. Yani öylesine bir durumla karşılaşacaksınız ki idrakiniz asırlar geçse de bunu kavramaktan aciz kalacak demektedir. Müslüman Allah’ın her şeye gücünün yettiğine inanmazsa imanî olarak problem yaşar. Dinimizde metafizik âlem, ibadetler ve ahiret ahvali ancak nakille bilinebilir. Nakil ise Kur’an ve sahih sünnettir. Bu alana akıl işlemez, akıl belki hikmetini anlamaya çalışabilir. Ziya Paşa: “İdrak-i maali bu küçük akla gerekmez; zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez!” diyerek aklın yetersiz kalabileceğine dikkat çekiyor.

Bu hadise, çok mübarek bir yerden etrafı bereketli kılınan bir yere oradan da semaya kadar devam eden bir yolculuktan ibarettir. Niçin etrafı bereketli bir yer? Çünkü peygamberlerin çoğu orada yaşadı, orada tevhid mücadelesi verdi ve orada defnedildiler.

Kur'an-ı Kerim, Necm suresinde bu hadiseyi şöyle anlatır: "Derken O' na yaklaştı, daha da yaklaştı. İki yay aralığı yahut daha az kaldı. Böylece Allah, kuluna vahyettiğini vahyetti. Kalp de O'nu yalanlamadı."(Necm,8-12)

 

 

Mevlidin yazarı Süleyman Çelebi Hazretleri bu hadiseyi şöyle dile getirmiştir:

      "Şeş cihetten ol münezzeh Zülcelâl

        Bî-kem ü keyf ona gösterdi cemal.

        Âşikâre gördü Rabb'ül- izzeti

        Âhiretde öyle görür ümmeti''

 

20.yüzyılın çağdaş insanı bugün uzaya füze fırlatıyor, uzaydan fotoğraflar gönderiyor. ABD Venüs Ekspres'i isimli uzay aracını 9 Kasım 2005'te uzaya fırlattı. 11 Nisan 2006'da yörüngesine yerleşti. Beş ayı aşan bir zaman diliminde bu hadise gerçekleşti. Hem de bir gezegenden diğerine yapılan bir yolculuk bu. Efendimiz yedi kat semayı aştı ve Allah'a yaklaştı. Acaba efendimiz bu mesafeyi ışık hızıyla mı aşmıştı? Burada çağları aşan bir mucize olabilir mi?

Efendimiz bu hadiseyi rüyasında mı gördü? Rüyada görmüş olsaydı buna kimse itiraz etmezdi? Hem cismen hem de ruhen gittiği için müşrikler hop oturup hop kalktılar.

Resulullah, miraçtan önce bizim gibi görmediğine inanırken miraçtan sonra gördüğüne inanmaya başladı.

Memleketimizin büyük bir felaket yaşadığı şu zor zamanlarda Rabbimizden niyazımız odur ki Rabbim bu Necip milletin zorluklarını kolaylaştırsın. Rabbimizden gelene sözümüz yoktur. İnşallah mükâfat-ı ilahi olur. Gün birlik ve yardımlaşma günüdür. Bu gece depremzede kardeşlerimize ve milletimize dua etme vaktidir.

Yine Miraç gecesinde miracın yaşandığı toprakları ve bu topraklarda yaşam mücadelesi veren Filistinli din kardeşlerimizi dualarımızda unutmayalım. Miraç hediyeleri olan Bakara suresi son ayetlerini ve özellikle de duaları ezberleyelim. Yine üç aylar gelip geçiyor, hala namazdan gafil isek, Rabbimize gerçek manada iman edip bizi gizli ve açık şirke götürecek durumlardan kendimizi alıkoyamıyorsak o zaman miraç, merasimden öteye geçmemiş olur. Bu duygularla miracın manevi olarak arınmamıza ve Aziz milletimizin yaşamış olduğu sıkıntıların bertarafına vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kandiliniz mübarek olsun.

 

Aydın YIĞMAN

Mersin Müftüsü