06.03.2023

BERAT GECESİ

6 Mart Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece (Şaban ayının 15.gecesi), yani bu gece Berat Kandilini idrak edeceğiz. Üç aylar denen ve Müslümanlar için nice mükâfatların bahşedileceği bir zaman diliminin tam ortasında bulunuyoruz. Bu gece Üç ayların ikincisi olan Şabanın 15. gecesi. Bu gece kurtuluş gecesi. Bu gece mağfiret gecesi. Bu gece af dileyenlerin günahı ne kadar çok olursa olsun affedildiği bir gece. Nitekim Hz. Aişe annemizden gelen bir rivayette Rasülullah (s.a.v.) buyurdular ki:

“Allahü Teâlâ Hazretleri, Şaban’ın yarısı gecesinde dünya semasına iner ve Kelb kabilesinin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda insanı affeder.”(Tirmizi, Savm, 39)

Bu gece Rızık isteyenler için rızkın bolca verildiği bir gece. Bu gece dua etmek isteyenler için duaların ret olunmadığı bir gece. Bu gece dertleri olanlar için dertlerine şifa gecesi. Bu gece şefaat gecesi. Efendimiz (s.a.v.) bir hadiste şöyle buyurmaktadır:

“Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim’” der. (İbn Mace, İkâmetü’s-Salât, 191 ( I, 444) Hadis No:1388.)

İnsanoğlu depremlerden, bela ve musibetlerden korktuğu gibi, onu emri altında tutan, istediği zaman istediği yere istediği ölçüde gitmesine izin veren Allah’ın azabından korkmalıdır. Allah’a sığınarak tevekkül ve duayı da ihmal etmemelidir.

Maruz kaldığımız bu musibetler, insanımıza verdiği birçok tahribatın yanında belki de Allah’ın rahmetinin bir tezahürü olarak insanların kaybettiği bazı güzel değerleri yeniden kazanmasına da vesile olacaktır.

Bu gecede her türlü iyiliğe nail olmayı, her türlü kötülük, günah, hastalık ve belâdan selâmet bulmayı ümit ediyoruz.

Şeytanın en mahzun olduğu anlar, kulların en çok bağışlandığı ve Allah’a yaklaştıkları anlardır. Kulların bağışlanmasını engellemek isteyen şeytan ve avanelerine itibar etmeden Allah’a yakınlığımızı artıracağımız bu kandil vesilesiyle çevremize karşı olan görevlerimizi ve sorumluluklarımızı hatırlayalım.

Depremzede kardeşlerimize dualarımızda yer verelim. Maddi ve manevi desteklerimizi eksik etmeyelim. Vatanımız ve milletimiz dualarımızda öncelikli olarak yer etsin.

Ya Rab! Senden rahmet, mağfiret, af ve âfiyet istiyoruz.

Bağışlamadığın hiç bir günah bırakma Yâ Ğaffâr!

Gidermediğin hiçbir sıkıntı ve hüzün bırakma Yâ Erhame'r-Râhimîn!

Tüm umduklarına nail, tüm korktuklarından emîn eyle Allah'ım!

Berat kandilinizi tebrik eder, taksimat, tevbe ve tahsisattan bol bol nasiplenmenizi dilerim.

 

 

Aydın YIĞMAN

Mersin Müftüsü