18.02.2024

HZ. YUNUS (A.S.)

Hz. Yunus (a.s.) bir peygamberdi. İsmi de bir sureye isim olmuştu. Diğer peygamberler gibi örnek alınsın diye gönderilmiş bir peygamberdi.

‘’(Ey Muhammed) Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle, balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o dertli dertli Rabbine niyaz etmişti. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı. ‘’ (Kalem, 48-49)

Yukarıdaki ayetlerde Peygamberimize ve O’nun ümmetine ‘’Yunus gibi olma’’ diye hitap ediliyor. Yunus Peygamber ne yapmıştı da Allah O’nu kınamıştı?

Allah (c.c.) Hz. Yunus’un (a.s.) mücadele tarzını doğru bulmuyor, davranışını kınıyordu. Çünkü O mücadele alanını terk ederek nefsine zulmetmiş ve yanlış yapmıştı. Davette acele ederek sonuç odaklı davranmıştı. Kavmine kızarak bunlardan bir şey olmaz diyerek başını alıp gitmişti. Kötülerle mücadelede kararlılık, sabır ve sebat göstermemişti. Öfkesine ve ön yargılarına yenik düşmüştü. Sonra da kendisini balığın karnında bulmuş, balık onu yutmuştu.

İnsanlardan kaçmadan, karamsarlığa kapılmadan, birilerinin çözüm bulmasını beklemeden, yalnızlığa yenilmeden, ısrarla ve de yılmadan her Müslüman gücü nispetinde uyarı görevini yerine getirmelidir.

İslami davette vurdumduymaz davranırsak, nemelazımcılık hastalığına yakalanırsak kuvvetle muhtemeldir ki gafletimiz, konfor, lüks hayat, tembellik, rahatlık, dünya ve dünyadakiler bizi yutacaktır.

 

 

Aydın YIĞMAN

Mersin İl Müftüsü