24.02.2024

Berat Kandili

Ya Rab!

Senden rahmet, mağfiret, af ve afiyet istiyoruz.

Helâlinden bereketli rızıklar kazanmayı arzu ediyoruz.

Her türlü iyiliğe nail olmayı, her türlü kötülük, günah, hastalık ve belâdan selâmet bulmayı ümit ediyoruz.

Bağışlamadığın hiç bir günah bırakma Yâ Ğaffâr!

 Gidermediğin hiçbir sıkıntı ve hüzün bırakma Yâ Erhame'r-Râhimîn!

Tüm kardeşlerimizi, umduklarına nail, korktuklarından emîn eyle Allah'ım!

Gazze’ye ve Filistin’e yardım eyle Ya Muiz!

Bize Müslümanlık bilinci ve İslami şuur ihsan eyle Ya Vehhab!

Allah’ın kullarını en çok bağışladığı ve kulların Allah’a en fazla yaklaştıkları zamanlarda şeytan üzüntü duyar, kahrolur. Berat gecesi böyle bir gecedir.

Berat kandilinizi tebrik eder taksimat, tevbe ve tahsisattan bol bol nasiplenmenizi dilerim.

Aydın YIĞMAN

Mersin İl Müftüsü