17.04.2023

KADİR GECESİ

Manevî arınma ve yücelme, paylaşarak zenginleşme mevsimi olan mübarek Ramazan ayının son günlerini idrak ederken değer gecesi olan Kadir Gecesine ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu gece Allah tarafından değerli kılınmış bir gecedir. Nitekim Yüce Kitabımızda "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir S,1-5).

Kadri büyük bir kitap, kadri büyük bir gecede, kadri büyük bir meleğin eliyle, kadri büyük bir ümmete indirildi. Kadri büyük bir kitap indiği dağın, indiği şehrin, indiği ayın, indiği gecenin, indiği peygamberin, indiği insanın kadrini, kıymetini yüceltti. Bu gece sesimizi duyuracağımız, önemseneceğimiz bir gece. Bu gece kadrimizin bilindiği, hatırımızın sayıldığı bir gece. Bu gece her söylediğimizin hemen duyulacağı bir gece. Bu gece hatalardan çok hatırın sayılacağı bir gece. Bu gece kusurların silineceği bir gece. Bu gece dua ile göğe yürünecek bir gece...

Kadir gecesi, insanlık için kurtuluş reçetesi olan Kur’an’ın indirilmeye başlandığı, esenliğin bütün dünyayı kuşattığı, dua ve tevbelerin kabul edildiği istisna bir gecedir.

Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: "Kim kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı ecri hesaba katarak, ibadetle ihya edecek olursa geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari, İman, 29).

İnsanın dünya ve ahiret mutluluğuna erişmesi için, ona ilk önce okumayı emreden kerim kitabımızı düşünmeyi, anlamayı ve bu doğrultuda yaşamayı ilke edinmemiz gerekiyor.

İnsani problemler dini, akli, sosyal ve ahlaki olarak tarih boyunca şekil değiştirse de özü itibarıyla hep aynı kalmıştır.  Kur'an-ı Kerimin temel amacı, toplumun, dini ve ahlaki olgunluğa ulaşması olduğuna göre, Kuran`ın yol gösterici, aydınlatıcı ve hayat verici özellikleri sonraki toplumlar için de devam etmektedir.

Günümüzde Müslüman toplumların karşı karşıya olduğu problemlerin çoğu, Kuran`ın bildirdiği evrensel ilkelerden uzaklaşmaktan kaynaklanmaktadır. İnsanlığı da huzursuz eden bu ızdıraplardan kurtulmanın çaresi, bütün beşeriyeti kucaklayacak,  hak, adalet ve merhamet duygularının insanlığın vicdanında hâkim olmasını sağlamaktır.

Bu sebeple kadir gecesi bir fırsat, yenilenme gecesidir. Kadir gecesini nasıl ihya edeceğiz? Bu gecenin kadrini bilelim ki, bizim de kadrimiz bilinsin!  Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfar ederek ve dua yaparak değerlendirmeliyiz. Mademki, bu geceyi bin aydan hayırlı yapan şey, Kur'an'ın bu gecede indirilmesidir; öyleyse bizler bu geceyi Kur'an'ı okuma, anlama, yaşama ve yaşatma ziyafeti haline getirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm kardeşlerimizin Kadir Gecesini tebrik ediyor, tuttuğumuz oruçlarımızı ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa vermesini, bu gecede yapılan dua ve yakarışların İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum.

Aydın YIĞMAN

Mersin İl Müftüsü